Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1467218 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 sam honguyen
 Mục Tiêu:  Kind, honest
 Giờ Rãnh Rỗi:  Cinema, theatre
 Tôi Là:  An ethical and kind person looking for a serious relantionship
 Tìm Kiếm:  To be married forever till death do us part

Trở Lại | Gởi thư đến sam honguyen (ID: 1467218)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.