Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1467998 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Elizabeth
 Mục Tiêu:  looking for something serious
 Giờ Rãnh Rỗi:  watching movie,beach,reading and laugh
 Tôi Là:  Caring loving and understanding woman looking for something serious with a Serious that is ready for something Serious that will leads to happy home
 Tìm Kiếm:  looking for a serious man

Trở Lại | Gởi thư đến Elizabeth (ID: 1467998)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.