Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1468307 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Loren Kim Anh
 Mục Tiêu:  Marriage
 Giờ Rãnh Rỗi:  Hanging out with my friends
 Tôi Là:  You have to ask me to know
 Tìm Kiếm:  Who will love me intensely and profoundly

Trở Lại | Gởi thư đến Loren Kim Anh (ID: 1468307)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.