Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1476854 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thao Ann Pham
 Mục Tiêu:  Want to spend the rest of my life with honest man
 Giờ Rãnh Rỗi:  Listing to music Travling and Gyming
 Tôi Là:  Ask me.... but i hate lies
 Tìm Kiếm:  Looking for honest man, who is ready for long term relationship

Trở Lại | Gởi thư đến Thao Ann Pham (ID: 1476854)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.