Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1480975 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Miller Lisa
 Mục Tiêu:  I will let you know
 Giờ Rãnh Rỗi:  I will let you know
 Tôi Là:  Single and searching
 Tìm Kiếm:  Hard or sorft men. Ready for a serious relationship.

Trở Lại | Gởi thư đến Miller Lisa (ID: 1480975)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.