Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1481347 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 David
 Mục Tiêu:  I am hoping to meet a good woman to spend the rest of my life with
 Giờ Rãnh Rỗi:  movies,reading ,Gym,swimming.
 Tôi Là:  I am a Focus and hardworking man ,That believe in Love in its real sense .
 Tìm Kiếm:  I am looking for a woman with a heart of Gold .

Trở Lại | Gởi thư đến David (ID: 1481347)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.