Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 527698 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Jonathan Nguyen
 Mục Tiêu:  point and shoots
 Giờ Rãnh Rỗi:  lot of things wanna do
 Tôi Là:  Not bad at all
 Tìm Kiếm:  trying

Trở Lại | Gởi thư đến Jonathan Nguyen (ID: 527698)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.