Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 590539 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 @@ HUNG NGUYEN
 Mục Tiêu:  ko nghi toi.
 Giờ Rãnh Rỗi:  an choi everythings
 Tôi Là:  nothing special
 Tìm Kiếm:   you

Trở Lại | Gởi thư đến @@ HUNG NGUYEN (ID: 590539)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.