Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 743306 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 tinh
 Mục Tiêu:  make alot of money
 Giờ Rãnh Rỗi:  go work out,movies,fishing
 Tôi Là:  find out yourself
 Tìm Kiếm:  friends to hang out

Trở Lại | Gởi thư đến tinh (ID: 743306)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.