Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 764314 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 AskMe
 Mục Tiêu:  I'll tell you later
 Giờ Rãnh Rỗi:  I'll tell you later
 Tôi Là:  I'll tell you later
 Tìm Kiếm:  Good heart,open minded,down to earth kinda girl, classy looking!!!!!

Trở Lại | Gởi thư đến AskMe (ID: 764314)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.