Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 844505 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Natural Woman
 Mục Tiêu:  Hope to have the opportunity to meet mew friends, try new activities ...
 Giờ Rãnh Rỗi:  walking in the park, playing sport, computer, art, reading, playing piano
 Tôi Là:  Ambitious, Hardworking & passionate...
 Tìm Kiếm:  Anyone who's Generous, Intelligent, Stable...thanks for visiting

Trở Lại | Gởi thư đến Natural Woman (ID: 844505)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.