Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 906229 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 TinhDaVutBay
 Mục Tiêu:  The most precious possession that ever comes to a man in this world is a woman's heart.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Mucisc and dancing , karaoke with friend .....shopping .like a perfume.
 Tôi Là:  Easy going ....easy to talking friendly ...... honestly .i'm a small girl but i have a good heart.
 Tìm Kiếm:  Good guy ...and funny .

Trở Lại | Gởi thư đến TinhDaVutBay (ID: 906229)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.