Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 935492 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Bernard
 Tôi Là:   I Am French man i love great sports travel in Asia,Computer cinema musical restaurant.
 Tìm Kiếm:  I'm looking for a pretty woman of gentle and loving to live the best moments of life!

Trở Lại | Gởi thư đến Bernard (ID: 935492)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.