Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1058225 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

Thay doi 'Muc Tieu', ..., 'Tim Kiem'
tu tieng Anh qua ngon ngu:
 Tornado
 Muc Tieu:  Làm, dành dụm, tiếp tục du lịch vòng quanh thế giới ...
 Gio Ranh Roi:  Internet, movie
 Toi La:  Rất thân thiện & hài hước
 Tim Kiem:  Trước là bạn bè...rồi từ từ tính tiếp

Tro Lai | Goi Thu Den Tornado (ID: 1058225)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.