Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1244562≠w=3 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

Thay doi 'Muc Tieu', ..., 'Tim Kiem'
tu tieng Anh qua ngon ngu:
 Ngọc Trinh
 Tim Kiem:  Vui tinh. Muốn có thêm những người bạn mới. Mở rộng mối quan hệ xã hội.

Tro Lai | Goi Thu Den Ngọc Trinh (ID: 1244562≠w=3)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.