Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1354600 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

Thay doi 'Muc Tieu', ..., 'Tim Kiem'
tu tieng Anh qua ngon ngu:
 Hang Nga
 Muc Tieu:  Muốn có 1 gia đình hạnh phúc
 Gio Ranh Roi:  Đọc sách và suy nghĩ về tương lai
 Toi La:  Một người vui vẻ.
 Tim Kiem:  Tìm 1 người từ 28t đến 46 . Muốn có 1 gia đình hạnh phúc như mình.

Tro Lai | Goi Thu Den Hang Nga (ID: 1354600)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.