Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1445043 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

Thay doi 'Muc Tieu', ..., 'Tim Kiem'
tu tieng Anh qua ngon ngu:
 Tigonbuon
 Muc Tieu:  Tìm kiếm 1 nửa của mình
 Gio Ranh Roi:  Xem tin tức, chơi đàn
 Toi La:  Nghiêm túc, chân thành, hòa đồng
 Tim Kiem:  Chung thủy và chia sẻ

Tro Lai | Goi Thu Den Tigonbuon (ID: 1445043)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.