Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1446650 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

Thay doi 'Muc Tieu', ..., 'Tim Kiem'
tu tieng Anh qua ngon ngu:
 Hana
 Gio Ranh Roi:  Đi cafe voi bạn bè.
 Toi La:  vui tính. nghiem túc trong tinh yeu.
 Tim Kiem:  muốn quen và yeu lau dài,

Tro Lai | Goi Thu Den Hana (ID: 1446650)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.