Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1464288 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

Thay doi 'Muc Tieu', ..., 'Tim Kiem'
tu tieng Anh qua ngon ngu:
 Andrew Phan
 Muc Tieu:  Looking for better place to Live the rest of the life Sống ở California chán quá rồi, tìm một nơi nào đó xa California để sống cuộc đời còn lại, nơi nào yên tỉnh, không bon chen thì mình tới
 Gio Ranh Roi:  Thinking about what is life
 Toi La:  Old man, not really, still long way to go, just old enough to understand what happen on real life
 Tim Kiem:  Sống ở California chán quá rồi, tìm một nơi nào đó xa California để sống cuộc đời còn lại, nơi nào yên tỉnh, không bon chen thì mình tới

Tro Lai | Goi Thu Den Andrew Phan (ID: 1464288)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.